Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή

Η παρούσα σύμβαση (εφεξής “Όροι Χρήσης”) ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται από την [ABC PRO] (εφεξής “Εταιρεία”).

2. Αποδοχή Όρων

Με την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της Εταιρείας (abc pro), ο επισκέπτης (εφεξής “Χρήστης”) δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης χωρίς καμία εξαίρεση.

3. Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η Εταιρεία παρέχει στους Χρήστες μια σειρά από υπηρεσίες ψηφιακού μάρκετινγκ και επιχειρηματικής συμβουλευτικής, καθώς και συμβουλευτική προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης όπως:

Σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικών Digital Marketing
Δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων
Διαχείριση και προώθηση Social Media
Search Engine Optimization (SEO)
Pay-per-click (PPC) advertising
Content marketing
Email marketing
Business consulting
Market research
Competitive analysis
Προετοιμασία συνέντευξης
Καθώς και άλλες υπηρεσίες.

4. Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, λογισμικού, γραφικών, βίντεο και οποιουδήποτε άλλου υλικού, προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο Χρήστης απαγορεύεται να αναπαράγει ή να κατεβάσει και να τροποποιήσει στον υπολογιστή του οποιοδήποτε στοιχείο της σελίδας χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας.

5. Απαγορευμένες Ενέργειες

Απαγορεύεται στους Χρήστες:

Να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας για οποιονδήποτε παράνομο ή αθέμιτο σκοπό.
Να αναρτούν ή να διανέμουν περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, ρατσιστικό, σεξιστικό, ή με οποιονδήποτε τρόπο βλάπτει τρίτους και τα δικαιώματα αυτών.
Να προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα μέρη της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της Εταιρείας.
Να διαταράσσουν ή να επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της Εταιρείας.

6. Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που τυχόν προκληθούν στους Χρήστες από τη χρήση της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της ή των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία.
Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αγορά θα πρέπει να είστε άνω των 18 ετών.
Ο πελάτης ή χρήστης οφείλει να ενημερώνεται σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών που παραγγέλνει σε διαφορετική περίπτωση η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αν ο πελάτης κάνει λάθος επιλογή.
Η Abc Pro δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη καθώς και οι φωτογραφίες των προϊόντων ή υπηρεσιών είναι ενδεικτικές.
Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία προειδοποίηση.

7. Τροποποίηση Όρων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποιαδήποτε στιγμή τους όρους χρήσης χωρίς καμία προειδοποίηση.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Για επίλυση διαφορών αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

9. Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνιση σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email address].

10. Ακύρωση και απαγόρευση πρόσβασης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την πρόσβαση του Χρήστη στην ιστοσελίδα ή στις υπηρεσίες της, σε περίπτωση που ο Χρήστης παραβιάσει τους παρόντες Όρους

11. Προσωπικα δεδομενα

Για την έναρξη οποιασδήποτε επικοινωνίας με την Abc Pro ενδέχεται να είναι απαραίτητη από την πλευρά του χρήστη η γνωστοποίηση των προσωπικών του στοιχείων όπως: Ονοματεπώνυμο , Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ) ,αριθμός τηλεφώνου , διεύθυνση e-mail.
Τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη που δίδονται στην Abc Pro δεν αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς παρά μόνον για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και για την εξυπηρέτηση των πελατών, εκτός εάν ζητηθούν από κάποια Δημόσια Αρχή.

11.1 GDPR

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών.

11.2 Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

11.3 Δικαιώματα Χρηστών

Οι Χρήστες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα:

Δικαίωμα πρόσβασης
Δικαίωμα διόρθωσης
Δικαίωμα διαγραφής
Δικαίωμα φορητότητας
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία
Πολιτική Cookies

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία των Χρηστών στην ιστοσελίδα.

11.4 Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Για οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@abcpro.gr ή μέσω της γενικής φόρμας επικοινωνίας.