Εκπαίδευση Προσωπικού

Όποιες και να είναι οι ανάγκες σας, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο σύνθετες μπορούμε να αναλάβουμε την επιμόρφωση του προσωπικού της εταιρεία σας, ώστε να πέτυχει η επιχείρηση σας την μέγιστη απόδοση.

Δίνουμε έμφαση στην βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων του προσωπικού σας

Το πιο σημαντικό πράγμα σε μια επιχείρηση είναι η επικοινωνία με το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον της, χωρίς καλή επικοινωνία είναι αποδεδειγμένο ότι πέφτει σε χαμηλά επίπεδα η απόδοση των εργαζομένων.

Συλλέγουμε δεδομένα για τις ανάγκες της επιχείρησης σας

Με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώνουμε σας προτείνουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα βοηθήσουν το προσωπικό σας να γίνει πιο αποδοτικό.

Αύξηση παραγωγικότητας προσωπικού

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα προσφέρουν στο προσωπικό σας:

  • Αύξηση επικοινωνιακών ικανοτήτων
  • Αύξηση παραγωγικότητας
  • Εκπαίδευση σε νέο λογισμικό που δεν γνώριζαν
  • Βελτίωση ικανοτήτων
  • Καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου εργασίας

Εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουμε

Εκπαίδευση SAP

Εκπαίδευση για eshop

Τηλεφωνικές Πωλήσεις

Marketing Level 1

Marketing Level 2

Marketing Level 3

Διαπραγματεύσεις

Δημόσιες Σχέσεις

Διαχείριση Παραπόνων

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Event Management

Τεχνικές Πωλήσεων

Προγράμματα Υπολογιστή Level 1

Προγράμματα Υπολογιστή Level 2

Προγράμματα Υπολογιστή Level 3

Η εκπαίδευση του προσωπικού σας είναι επένδυση για την επιχείρηση σας

Ανεβάστε το επίπεδο της επιχείρησης σας και κάντε την πιο ανταγωνιστική !

Έχετε εταιρεία και θέλετε να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας;