Προστασία Δεδομένων

 

1.1. Προσωπικα δεδομενα

Για την έναρξη οποιασδήποτε επικοινωνίας με την Abc Pro ενδέχεται να είναι απαραίτητη από την πλευρά του χρήστη η γνωστοποίηση των προσωπικών του στοιχείων όπως: Ονοματεπώνυμο , Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ) ,αριθμός τηλεφώνου , διεύθυνση e-mail.
Τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη που δίδονται στην Abc Pro δεν αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς παρά μόνον για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και για την εξυπηρέτηση των πελατών, εκτός εάν ζητηθούν από κάποια Δημόσια Αρχή.

1.2 GDPR

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών.

11.3 Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

11.4 Δικαιώματα Χρηστών

Οι Χρήστες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα:

Δικαίωμα πρόσβασης
Δικαίωμα διόρθωσης
Δικαίωμα διαγραφής
Δικαίωμα φορητότητας
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία
Πολιτική Cookies

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία των Χρηστών στην ιστοσελίδα.

11.5 Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Για οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@abcpro.gr ή μέσω της γενικής φόρμας επικοινωνίας.